Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri on asettanut minut ehdolle aluevaaleihin. Sain samalla pyynnön esitellä itseni myös muille, joten tässä vastaukseni saamiini kysymyksiin:

 

Kerro lyhyesti itsestäsi!

Olen Marjaana Mäkinen, biokemistitaustainen lastentautiopin tohtori ja työkseni tutkin varhaisen kemikaalialtistuksen vaikutuksia lasten kehitykseen. Aiemmin työskentelin TYKSissä 20 vuotta tutkien lasten autoimmuunitauteja, etenkin tyypin 1 diabetesta. Väitöskirjassani tutkin D-vitamiinin ja tyypin 1 diabeteksen riskin yhteyttä lapsilla.

 

Mitkä ovat aluevaaliteemasi?

1. Apua pitää saada tarvittaessa nopeasti, etteivät ongelmat pahene. Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen helpottavat elämää ja tuovat säästöjä.

2. Säännöllisiä terveystarkastuksia tulee tarjota kaiken ikäsille ja seulontatutkimuksia vähintäänkin riskiryhmiin kuuluville. Ihminen tulee nähdä kokonaisuutena, eikä yksittäisten oireiden kautta.

3. Lääketieteellisten tutkimusten edellytykset on turvattava ja tutkimustietoa on otettava nykyistä enemmän käyttöön. Uusilla lääkkeillä ja menetelmillä on kustannuksensa, mutta usein niillä voidaan nopeuttaa hoitoa ja siten vähentää inhimillistä kärsimystä ja kokonaiskustannuksia. Esimerkiksi geenitestit eivät ole kalliita, jos niitä verrataan turhiin, turhauttaviin ja usein vuosia kestäviin lääke- ja hoitokokeiluihin.

 

Mikä on sinusta parasta Varsinais-Suomessa?

Syntyperäisenä varsinaissuomalaisena minusta parasta ovat muut varsinaissuomalaiset, olivat he sitten syntyperäisiä tai muualta muuttaneita. Nopeahkon puhetavan ja ironiaan taipuvaisen maailmankatsomuksen lisäksi minua viehättää varsinaissuomalainen pidättyväisyys ja tietynlainen itsetyytyväisyys. Tämän porukan terveydestä on pidettävä huolta!