Marjaana Mäkinen #173

Kaikkien aikojan ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Vaalipäivä 23.1.2022

Tietoa ja osaamista päätöksiin

Hoitajapulaan kaikki keinot käyttöön, kuten palkankorotukset, työolojen korjaaminen, ulkomainen rekrytointi ja robotiikka

Hoitajapula on vakava ja laaja ongelma, jota ei millään yksittäisellä keinolla, eikä nopeasti, korjata. Robotiikka rajoittuu tällä hetkellä lähinnä nostamista ja siirtämistä helpottaviin eksoskeletoneihin, mutta uskoisin hoivarobottien nousevan merkittävään rooliin lähivuosikymmeninä. Koulutettuja hoitoalan ammattilaisia tullaan kuitenkin tarvitsemaan aina, ja heitä tulee kohdella nykyistä paremmin. 

Pienten ja keskisuurten yritysten, yhdistysten ja järjestöjen toimintamahdollisuudet sote-toimijoina on turvattava

Sote-alalla on paljon pieniä toimijoita aina yksityisistä ammatinharjoittajista järjestöihin, ja nämä tekevät hyvin tärkeää ja jopa korvaamatonta työtä. Uudistuksessa toimintaa voidaan turvata mm. palveluseteleillä ja -sitoumuksilla ja yhteisillä käyttöalustoilla. 

Hankintaosaamiseen, digitaalisiin palveluihin ja tietojärjestelmien uudistamiseen on panostettava

Pelkästään VSSHP:n hankintakulut on arvioitu noin 330 miljoonaksi tälle vuodelle ja rahat on käytettävä viisaasti.

Digitaalisia palveluja on oltava tarjolla enemmän, että hoitoonpääsy ja asiointi helpottuu, ja niin myös säästyy resursseja tilanteisiin, joita ei haluta tai voida hoitaa digitaalisesti. 

Tietojärjestelmien uusiminen ja yhdistäminen tulee olemaan valtava urakka, kun Varsinais-Suomessa on käytössä nyt yli 40 toimivaa sote-järjestelmää, jotka on räätälöity eri tarpeisiin. Uuden järjestelmän on oltava nopea, luotettava ja sen pitää sisältää kaikki tarvittavat tiedot. Kuulostaa helpommalta kuin on. 

Haluan edistää nopeaa hoitoon pääsyä, varhaista ongelmiin puuttumista, säännöllisiä terveystarkastuksia ja seulontatutkimuksia.

Apua pitää saada tarvittaessa nopeasti, etteivät ongelmat pahene. Nyt hoitoon pääseminen riippuu paljon asuinpaikkakunnasta, eli alueelta löytyy jo valmiita hyviä esimerkkejä, ja lisää esimerkkejä voidaan saada muualta Suomesta ja maailmalta. Tällä hetkellä Turussa kiireettömään hoitoon pitäisi päästä kolmen kuukauden sisällä, mutta se ei toimi, kun aikoja ei voi varata kuin kuukauden päähän ja niin pian aikoja ei ole. Parempaan pitää pystyä. 

Olen oppinut miten erilaisia ihmiset ovat jo solutasolla, jolloin samat ratkaisut eivät sovi kaikille. Valinnanvapautta ja räätälöintiä tarvitaan.

Sairaaloissa tehtävälle tutkimukselle on oltava hyvät edellytykset, sillä maailman muuttuessa myös ongelmat muuttuvat ja ajankohtaista tietoa tullaan aina tarvitsemaan. Tutkimuksiin tarvitaan paitsi tilat, tarvikkeet, laitteet ja rahaa, myös tekijöitä ja tutkittavia. Erityisesti tutkimukseen osallistuvien oikeuksista ja yksityisyydestä on huolehdittava hyvin, niin että tutkimuksiin halutaan osallistua myös tulevaisuudessa.

Uutta tutkimustietoa on otettava nykyistä enemmän käyttöön. Usein ajatellaan vain uusien lääkkeiden korkeita kuluja, mutta oikeastaan kehittyneemmillä menetelmillä voidaan vähentää inhimillistä kärsimystä ja kokonaiskustannuksia. Esimerkiksi geenitestit eivät ole kalliita, jos niitä verrataan turhiin, ja usein vuosia kestäviin, lääkekokeiluihin.

Työskentelin pitkään TYKSissä tutkijana ja opin samalla tuntemaan organisaation ilman eturistiriitoja.

Tutkijana työskentelin sairaalahierarkian ulkopuolella ja kuitenkin yhteistyössä eri ryhmittymien kanssa. Pyrin aina kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen päätöksissä suosimatta ketään.

Marjaana Mäkinen vaalimainos

Aluevaaleissa valitaan edustajat koko Varsinais-Suomelle.  Olen asunut Turun lisäksi pitkään myös Raisiossa ja Naantalissa ja ikäni Varsinais-Suomessa pyörineenä tunnen ihmisiä lähes jokaisesta maakuntamme kunnasta. Työskentelin TYKSissä lähes 20 vuotta tutkien lasten autoimmuunisairauksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Pääsin tutustumaan sairaanhoitopiirin toimintoihin aina leikkaussaleista nykyisiin ja entisiin tietojärjestelmiin ja luottamustehtäväni kautta myös hallintoneuvoston ja hallituksen toimintaan.

Erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten toiminnan yhdistäminen tulee olemaan haastavaa. Haluan olla mukana tässä työssä ja kehittää hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti, tutkittuun tietoon perustuen.